Освітні компоненти, які забезпечує кафедра

Нормативні дисципліни:

 1. Внутрішні хвороби
 2. Внутрішня медицина
 3. Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень
 4. Громадське здоров’я та громадське медсестринство
 5. Дерматологія та венерологія
 6. Дерматологія та венерологія з оцінкою результатів досліджень
 7. Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
 8. Інфекційний контроль та інфекційна безпека
 9. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 10. Маніпуляційна техніка
 11. Медсестринство в дерматовенерології
 12. Медсестринство в дерматології та венерології
 13. Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та геріатрії
 14. Медсестринство у внутрішній медицині
 15. Медсестринські теорії та процес
 16. Менеджмент маркетингу медичних послуг
 17. Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 18. Менеджмент у медсестринстві
 19. Основи внутрішньої медицини та невідкладні стани
 20. Основи дерматології та венерології
 21. Основи медсестринства
 22. Проектний та ресурсний менеджмент
 23. Психологія праці та управління
 24. Сімейна медицина
 25. Соціальна медицина та медична статистика

Вибіркові дисципліни:

 1. Базова підтримка життєдіяльності
 2. Безпечне середовище у закладі охорони здоров’я
 3. Громадське здоров’я та громадське медсестринство
 4. Домедична допомога з ознайомчою медичною практикою
 5. Домедична допомога пацієнту
 6. Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень
 7. Імунопрофілактика в медсестринстві
 8. Інфекційний контроль
 9. Клінічне медсестринство в професійній патології
 10. Клінічне медсестринство у фтизіатрії
 11. Маніпуляційна техніка
 12. Маніпуляційна техніка в клінічній медицині
 13. Медсестринство в геронтології та геріатрії
 14. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
 15. Медсестринство в ерготерапії
 16. Медсестринство в косметології
 17. Медсестринство в нефрології
 18. Медсестринство в сімейній медицині
 19. Медсестринські ін’єкційні техніки
 20. Основи косметології в медсестринстві
 21. Основи патентознавства
 22. Паліативна та хоспісна допомога
 23. Перша медична допомога з загальним доглядом
 24. Проектний та ресурсний менеджмент
 25. Пропедевтика внутрішньої медицини
 26. Професійна патологія
 27. Професійна патологія в медсестринстві
 28. Соціальна медицина та медична статистика
 29. Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень

Освітні компоненти, які забезпечує кафедра Освітні компоненти, які забезпечує кафедра