Перелік дисциплін які забезпечує кафедра

 1. Введення у спеціальність
 2. Внутрішні хвороби
 3. Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень
 4. Внутрішня медицина
 5. Внутрішня медицина та масаж внутрішніх органів
 6. Громадське здоров’я та громадське медсестринство
 7. Дерматологія та венерологія
 8. Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів дослідження
 9. Загальний догляд за хворими та маніпуляційна техніка
 10. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 11. Маніпуляційна техніка
 12. Маніпуляційна техніка в клінічній медицині
 13. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
 14. Медсестринство в дерматовенерології
 15. Медсестринство в дерматології та венерології
 16. Медсестринство в інфектології
 17. Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології
 18. Медсестринство в нефрології– вибіркова дисципліна
 19. Медсестринство в сімейній медицині
 20. Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та геріатрії
 21. Медсестринство у внутрішній медицині
 22. Медсестринські теорії та процеси
 23. Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 24. Менеджмент у медсестринстві
 25. Основи геронтології та геріатрії
 26. Основи дерматовенерології
 27. Основи дерматології та венерології
 28. Основи медсестринства
 29. Основи медсестринства та історія медицини
 30. Основи професійної патології – вибіркова дисципліна
 31. Пропедевтика у внутрішній медицині– вибіркова дисципліна
 32. Сімейна медицина
 33. Соціальна медицина
 34. Соціальна медицина та медична статистика
 35. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я