МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР “Креативність викладача ЗВО медичного спрямування”

     12 жовтня 2022 на кафедрі Внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я відбувся методичний семінар на тему ”Креативність викладача ЗВО медичного спрямування”. Заслухали доповідь викладача вищої категорії Тверду І.І. У  доповіді йшлося про втілення концепції модернізації медичної освіти при якій необхідно дотримуватися низки заходів, головними з яких є адаптація системи медичної освіти до змін у соціально-економічних і державно-політичних умовах, а також освоєння досвіду модернізації навчальної сфери, накопиченого технологічно розвинутими країнами. Що для студентоцентрованого навчання має бути креативний підхід викладача. А особливо в умовах сьогодення.

27.10.2021року відбулася ІІ Регіональна науково-практична конференція “Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти “ в заочному форматі, організована кафедрою внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім.Андрея Крупинського “. Щиро вдячні учасникам за співпрацю. З повагою, колектив кафедри.


 

І Всеукраїнська науково-практична конференція на тему:«Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», яка відбулась 28.05.2021 року

I всеукраїнська науково-практична конференція. Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти. 30 вересня 2020 року