Нормативні дисципліни:

 1. Англійська мова
 2. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Безпека життєдіяльності
 4. Безпека життєдіяльності та охорона праці
 5. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Історія та культура України
 8. Латинська мова
 9. Латинська мова та медична термінологія
 10. Лідерство та командна робота
 11. Основи економічної теорії
 12. Основи латинської мови з медичною термінологією
 13. Основи медичного права
 14. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
 15. Основи правознавства
 16. Основи філософських знань
 17. Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
 18. Соціологія
 19. Соціологія медицини
 20. Українська мова
 21. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 22. Українська мова (як іноземна)
 23. Філософія

 

Вибіркові дисципліни:

 1. Англійська мова
 2. Безпека життєдіяльності
 3. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
 4. Біоетика
 5. Демократія
 6. Демократія: від теорії до практики
 7. Іноземна мова
 8. Іноземна мова (друга)
 9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 10. Історія медицини
 11. Історія медицини та медсестринства
 12. Історія сучасного світу
 13. Лідерство та командна робота
 14. Німецька мова
 15. Основи економічної теорії
 16. Основи медичного права
 17. Основи менеджменту та маркетингу в стоматології
 18. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
 19. Основи правознавства
 20. Основи філософських знань
 21. Основи християнської етики і моралі
 22. Педагогічні комунікації
 23. Політологія
 24. Правознавство та медичне законодавство
 25. Соціальна медицина
 26. Соціологія
 27. Соціологія і медична соціологія
 28. Теорія виховання
 29. Теорія і практика професійної комунікації
 30. Українська мова (як іноземна)