Нормативні дисципліни:

 1.  Академічне письмо
 2. Англійська мова
 3. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
 4. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
 5. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Історія та культура України
 8. Латинська мова та медична термінологія
 9. Лідерство та командна робота
 10. Медичне право за законодавство
 11. Основи економічної теорії
 12. Основи латинської мови з медичною термінологією
 13. Основи медичного права
 14. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
 15. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
 16. Основи правознавства
 17. Основи психології та міжособове спілкування
 18. Основи психології та міжособового спілкування, медичної етики та деонтології
 19. Основи філософських знань
 20. Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
 21. Соціологія
 22. Соціологія медицини
 23. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 24. Українська мова (як іноземна)
 25. Філософія

Вибіркові дисципліни:

 1.  Академічна англійська мова
 2. Академічна доброчесність
 3. Англійська мова
 4. Біоетика
 5. Демократія: від теорії до практики
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова)
 7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька мова)
 8. Історія медицини
 9. Історія медицини та медсестринства
 10. Культура народів світу
 11. Лідерство та командна робота
 12. Медичне право та законодавство
 13. Менеджмент та маркетинг в стоматології
 14. Основи економічної теорії
 15. Основи філософських знань
 16. Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
 17. Політична система України
 18. Проектний та ресурсний менеджмент
 19. Релігієзнавство
 20. Соціологія
 21. Соціологія сім՚ї