Освітні компоненти, які забезпечує кафедра

Нормативні дисципліни:

 1. Аналітична хімія (для Лабораторної діагностики)
 2. Біологічна та клінічна хімія
 3. Біологічна хімія
 4. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження
 5. Гігієна з гігієнічною експертизою
 6. Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень
 7. Гістологія з технікою гістологічних досліджень
 8. Гістологія, цитологія та ембріологія
 9. Епідеміологія
 10. Інфектологія з курсом епідеміології
 11. Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень
 12. Клінічна лабораторна діагностика
 13. Клінічна патологія (для Лабораторної діагностики)
 14. Клінічні лабораторні дослідження
 15. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій
 16. Медична паразитологія з ентомологією
 17. Медсестринство в інфектології
 18. Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології
 19. Менеджмент і оцінка аналітичних методів в лабораторній медицині
 20. Мікробіологія
 21. Мікробіологія з вірусологією та основами імунології
 22. Мікробіологія з основами імунології
 23. Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень
 24. Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
 25. Основи інфектології з курсом епідеміології
 26. Техніка лабораторних робіт
 27. Хвороби цивілізації

Вибіркові дисципліни:

 1. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
 2. Введення у спеціальність (Лабораторна діагностика)
 3. Військова гігієна
 4. Військова епідеміологія
 5. Епідеміологія
 6. Жестова мова
 7. Клінічна імунологія та алергологія
 8. Клінічна мікробіологія
 9. Клінічний діагноз – лабораторні основи
 10. Медична паразитологія з ентомологією
 11. Основи гістології
 12. Основи екології та профілактичної медицини
 13. Основи цитологічної діагностики
 14. Особливості мікробіологічних досліджень у військово-польових умовах
 15. Сучасні методи діагностики
 16. Сучасні стратегії подолання епідемій
 17. Технології одержання та використання моноклональних антитіл для діагностики й лікування
 18. Хвороби цивілізації