Освітні компоненти, які забезпечує кафедра

Нормативні дисципліни:

 1. Аналітична хімія
 2. Біологічна та клінічна хімія
 3. Біологічна хімія
 4. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження
 5. Гігієна з гігієнічною експертизою
 6. Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень
 7. Гістологія з технікою гістологічних досліджень
 8. Гістологія, цитологія та ембріологія
 9. Епідеміологія
 10. Інфектологія
 11. Інфектологія з курсом епідеміології
 12. Інфекційні хвороби з епідеміологією
 13. Інфекційні хвороби з основами епідеміології
 14. Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень
 15. Клінічна лабораторна діагностика
 16. Клінічна патологія
 17. Клінічні лабораторні дослідження
 18. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій
 19. Медична паразитологія з ентомологією
 20. Медсестринство в інфектології
 21. Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології
 22. Менеджмент і оцінка аналітичних методів в лабораторній медицині
 23. Мікробіологія
 24. Мікробіологія з вірусологією та основами імунології
 25. Мікробіологія з основами імунології
 26. Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень
 27. Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
 28. Основи гістології
 29. Основи екології
 30. Основи екології та профілактичної медицини
 31. Основи мікробіології з імунологією
 32. Основи мікробіології, вірусології та імунології
 33. Техніка лабораторних робіт
 34. Хвороби цивілізації

 

Вибіркові дисципліни:

 1. Актуальні питання гематології
 2. Введення у спеціальність
 3. Вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
 4. Гематологія
 5. Екологія
 6. Епідеміологія
 7. Жестова мова
 8. Інфекційній хвороби з основами епідеміології
 9. Клінічна імунологія та алергологія
 10. Клінічна мікробіологія
 11. Клінічний діагноз – лабораторні основи
 12. Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів
 13. Медична паразитологія з ентомологією
 14. Основи гістології
 15. Основи екології
 16. Основи екології та профілактичної медицини
 17. Основи мікробіології, вірусології та імунології
 18. Основи профілактичної медицини
 19. Основи цитології
 20. Сучасні методи діагностики
 21. Технології одержання та використання моноклональних антитіл для діагностики та лікування
 22. Трансфузіологія
 23. Хвороби цивілізації
 24. Цитологічна діагностика