Дихальна система. Шкіра та її похідні

     Для успішного освітнього процесу у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» широко застосовуються інноваційні технології на лекційних та практичних заняттях.

     Таку показову лекцію на тему «Дихальна система. Шкіра та її похідні» було проведено 10 листопада викладачем кафедри лабораторної медицини Древко І.В. у студентів групи ІЛД12. Метою лекції було ознайомити студентів з морфофункціональними особливостями дихальної системи та шкіри з використанням новітніх педагогічних технологій. У зв’язку із введенням карантину та впровадженням дистанційної форми навчання подача інформації здійснювалася за допомогою он-лайн сервісів та додатків: Zoom, Class room.

     При викладанні лекційного матеріалу викладач застосувала мультимедійну презентацію, що дало можливість активізувати у студентів всі види розумової діяльності. Під час лекції панувала приємна невимушена атмосфера, відзначався дружний стиль спілкування між студентами та викладачем, студенти приймали активну участь в лекції, були відкриті до спілкування з викладачем.

    Лекція проведена на високому професійному рівні, визначалась педагогічна майстерність викладача. Під час лекції викладачем використано внутрішньо –  та міждисциплінарну інтеграцію, а також випереджаюче навчання, оскільки студенти заздалегідь отримали опорний конспект лекції.

    Для кращого запам’ятовування та відтворення інформації потрібно не лише пояснення теми, але й напружена робота студента, його активність суджень, інтерпретація поданого матеріалу. Лекція повинна захоплювати студента, пробуджувати в нього інтерес та мотивацію, чого і було досягнено викладачем Древко І.В. під час лекції.

Дихальна система. Шкіра та її похідні Дихальна система. Шкіра та її похідні Дихальна система. Шкіра та її похідні