Двулят - Лешневська Ірина Степанівна

Двулят-Лешневська Ірина Степанівна

викладач кафедри (вища категорія)

Освіта:

Львівський державний медичний коледж, 2000 р., лабораторна діагностика, лаборант-бакалавр (медицина). ЛНУ ім. І.Франка, 2008 р., біологічний ф-т, біолог, викладач біології і хімії. ЛНУ ім. І.Франка, 2009 р., англійська мова та література, філолог, викладач англійської мови та літератури. З 2017 – 2020 р.р. – аспірант кафедри мікробіології ЛНУ ім. І.Франка

Сфера наукових досліджень:

Особливості професійної підготовки студентів із вадами слуху спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення фахових дисциплін. Біотрансформація сполук озокериту мікроорганізмами, виділеними з мінеральної води «Нафтуся. Використання симуляційних технологій під час підготовки здобувачів вищої медичної освіти.

Професійна діяльність:

Співавтор 15 наукових праць. Учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, розробник освітньо-професійної програми, примірних навчальних і робочих програм, тестових завдань для ліцензійних іспитів, методичних рекомендацій до практичних занять та самостійної роботи студентів.

У 2017 – 2020 рр. – аспірант на кафедрі мікробіології ЛНУ ім. І. Франка. Завідувач лабораторією Клінічна лабораторна діагностика №2. Член львівського осередку ГО «Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини» (ВАКХЛМ) та Товариства мікробіологів України імені С. М. Виноградського.

Основні публікації за напрямом:

  1. Любінська Орися, Двулят-Лешневська Ірина. Використання елементів симуляційних технологій на практичних заняттях із дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика». Молодь і ринок. 2021. № 11 (197). С. 132–137. Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/252923/250174
  2. Любінська Орися, Двулят-Лешневська Ірина. Викладання біологічної хімії в умовах дистанційного навчання під час пандемії та воєнного стану в Україні. Молодь і ринок. 2022. № 6 (204). С. 72–77. Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/263965/261816
  3. Ковтун Лариса, Грищук Марія, Двулят-Лешневська Ірина. Особливості навчання студентів-медиків в умовах воєнного стану. Перспективи та інновації науки. 2022. № 11 (16). С. 67–79. Режим доступу: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/2689/2696
  4. Жигайло Наталія, Двулят-Лешневська Ірина, Менів Наталія. Діяльність медичного психолога із соматичними хворими для євроінтеграційного процесу. Вісник Львівського університету. Спецвипуск. 2022. С. 38–46. Режим доступу: http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/spec-2022
  5. Менів Н.П., Різун Г.М., Двулят-Лешневська І.С. Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх медичних працівників. Інноваційна педагогіка. 2022. № 52 (2). С. 67–71. Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/52/part_2/13.pdf
  6. Федечко Йосип, Двулят-Лешневська Ірина, Гнатуш Світлана. Мікробіоми мінеральних вод, як фактор лікувально-профілактичної дії. Молодь і ринок. 2022. № . С. 

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

1. Двулят-Лешневська І. Мікроорганізми циклу сульфуру, виділені з джерел мінеральної води “Нафтуся” / І. Двулят-Лешневська, С. Захарко, С. Гнатуш // XІV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського, 10–12 квітня 2018 р. : тези доп. – Львів, 2018. − С. 237−238. Режим доступу: https://docplayer.net/78419684-Hiv-mizhnarodna-naukova-konferenciya-studentiv-i-aspirantiv-molod-i-postup-biologiyi-prisvyachena-185-richnici-vid-dnya-narodzhennya-b.html          

2. Гурко О.-О. Характеристика мікробоценозів джерел мінеральної води м. Борислава / О.-О. Гурко, С. Притула, І. Двулят-Лешневська, С. Гнатуш // XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, присвячена 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р. : тези доп. – Львів, 2019. – С. 115. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1opTnZsoJoaTinJJyHKN4ZLnZ76l5Tav4/view?usp=sharing

3. Двулят-Лешневська І. Перетворення органічних сполук мінеральної води природних джерел мікроорганізмами за внесення озокериту / І. Двулят-Лешневська, С. Захарко, А. Галушка, С. Гнатуш // XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, присвячена 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р. : тези доп. – Львів, 2019. – С. 116. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1opTnZsoJoaTinJJyHKN4ZLnZ76l5Tav4/view?usp=sharing

На всеукраїнських конференціях:

4. Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Окремі аспекти професійної підготовки студентів із вадами слуху спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження». Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Х наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, м. Житомир, 24-25 жовтня 2019 р. Житомир, 2019. С. 100-102.

5. Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Досвід використання симуляційного навчання у підготовці студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика». Формування сучасних педагогічних технологій та освітніх систем: матеріали ІІ наук.-практ. конф. м. Запоріжжя, 04-05 грудня 2020 р. Запоріжжя. С. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 103-106. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/47dec2020/27.pdf

6. Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Досвід використання Google Forms для проведення контролю знань здобувачів вищої освіти при вивченні навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» під час дистанційного навчання. Основні напрями розвитку педагогічної науки: традиції та інновації: матеріали наук.- практ. конф. (м. Ужгород, 11-12 лютого 2022 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 120-122. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/54feb2022/31.pdf

Керівництво науковою роботою студентів:

  1. Яксманицька В.В., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. Стовбурові клітини, їх значення в медицині. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції, м. Львів, 16 травня 2019 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського», 2019. С. 97–103.
  2. Маркович М.М., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. Взаємозв’язок груп крові з різними захворюваннями. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції. м. Львів, 21 травня 2020 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2020. С. 229–
  3. Залуська А. В., Федорович У.М., Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С. Безпечність та ефективність імунізації проти кору. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції. м. Львів, 21 травня 2020 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2020.