Дудусь Микола Петрович

Дудусь Микола Петрович (Dudus M.P.)

Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Рутар С.М.

Тема: «Проблеми формування конкурентної мотивації у медичного персоналу в контексті реалізації медичної реформи в Україні»

У магістерській роботі розглядаються питання суті, структури та факторів формування конкурентної мотивації у медичного персоналу в умовах проведення медичної реформи в Україні. Використано теоретичні положення неоінституційної та культурологічної парадигм, обґрунтовано думку про вирішальну роль висококонкурентних систем охорони здоров’я і систем освіти у формуванні конкурентної мотивації у лікарів та медсестер. В роботі, на основі аналізу функціонування сучасних соціально-ринкових і соціальних систем охорони здоров’я у високорозвинених країнах, розроблено ряд рекомендацій щодо вдосконалення інституційно-ціннісних механізмів, посилення конкурентної мотивації медперсоналу.