Дубик Оксана Зіновіївна

Дубик Оксана Зіновіївна (Dubyk O.Z.)

Науковий керівник: канд. мед. н. Олексюк-Нехамес А.Г.

Тема: «Особливості перспектив формування паліативної компетентності медичних сестер на сучасному рівні».

Визначено потребу Львівського регіону в якісній паліативній допомозі. Зважаючи на те, що існуюча мережа закладів, стан підготовки кадрів не відповідають європейським стандартам і не можуть забезпечити досягнення основного завдання паліативної допомоги – полегшення страждань пацієнтів та підтримку їх сімей. 

Виявлено суттєві деформації та прогалини знань студентів-випускників медичного інституту з питань організації паліативної допомоги, що свідчить про необхідність приділяти набагато більше уваги саме паліативній допомозі. Побудовано прогностичну модель формування паліативної компетентності майбутніх медичних сестер, структурними елементами-блоками якої є: цільовий; змістовий; діяльністно-процесуальний; результативно-оцінювальний. Визначено функції та зміст кожного із зазначених блоків моделі.