Древко Ірина Володимирівна

Древко Ірина Володимирівна

викладач кафедри

Освіта:

Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, 2002 р, медико-профілактична справа, лікар

Львівське базове медичне училище, 1994 р, медична сестра

Дисципліни, які читаю:

  • Гістологія з технікою гістологічних досліджень;
  • Основи гістології;
  • Гістологія, цитологія та ембріологія;
  • Патоморфологія та патофізіологія;
  • Клінічна патологія
  • Клінічне медсестринство в професійній патології

Професійна діяльність:
Автор 4 наукових праць. Розробник примірних навчальних та робочих програм з дисциплін «Гістологія з технікою гістологічних досліджень»; «Основи гістології»; «Гістологія, цитологія та ембріологія» . Створено 5 навчально методичних комплексів з навчальних дисциплін. Заповнено 5 курсів навчальної платформи MOODLE. Член Вченої та Факультетської ради Академії. Голова ППО працівників ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» Профспілки працівників охорони здоров’я України. Член комісії загальнообов’язкового державного соціального страхування Академії. Член наукового товариства анатомів, гістологів та топографоанатомів України

Сфера наукових досліджень:

«Організація навчання студентів з вадами слуху в Львівській медичній академії»

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

  1. Древко І.В./ Проблеми спілкування викладача зі студентами в умовах дистанційного навчання // Modern research in world science. Збірник тез 9-ї міжнародної науково-практичної конференції. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Україна. 2022. С. 782-786
  2. Древко І.В.,Фірман Н.А./ Організація дистанційного навчання у студентів з вадами слуху у Львівській медичній академії // Modern research in world science. Збірник тез 2-ї міжнародної науков-практичної конференції. SPC «Sciconf.com.ua». Lviv, Україна. 2022. С. 734-739
  3. Древко І.В. / Особливості використання технологій дистанційного навчання у студентів з вадами слуху у львівській медичній академії в умовах сьогодення // Збірник тез міжнародної науково практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах» (Полтава, 28 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. – с. 8-10

На всеукраїнських конференціях:

  1. Шашков Ю.І., Древко І.В. / Виховання провакцинаторських цінностей серед студентів – фахових молодших бакалаврів //  Збірник матеріалів ХІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому» – Суми: КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. – с.209-212.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів з виданням:

Опубліковано тез доповідей:

Лещишин О., Древко І.В. / Меланома шкіри: сучасний погляд на діагностику. // Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 20 травня 2021 р. – С. 176-182.

Учасники  Туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт відповідно до кафедрального напряму (1 семестр 2021 р.)

Теми студентської наукової роботи:

Аналіз формування здорового способу життя у студентів із лабораторної медицини. Виконавець: студентка групи ІІІ ЛД21 Жемелко О.

Наукові керівники: Сидор О. К., Древко І. В. Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика)