Цитокіновий шторм при covid-19

     Закон України «Про вищу освіту» трактує якість вищої освіти як сукупність рис особистості з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність,  соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства».

     Сучасні проблеми модернізації навчально-виховного процесу в освітньому закладі реально можна розв’язати лише на основі впровадження в освітній процес інноваційних технологій, що стосуються як педагогічної, так і управлінської діяльності.

     Одним із найважливіших завдань державного рівня та освіти в цілому є інформатизація суспільства та підготовка фахівців, що володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

     Сучасний зміст, який передається студентам, передбачає не стільки оволодіння предметними знаннями, скільки розвиток компетенцій, адекватних сучасній практиці.

     Мета інноваційного навчання в досягненні високого рівня інтелектуального, професійного, особистісного та морально – етичного розвитку студента. Основним критерієм інновації виступає новизна в здійсненні педагогічного процесу.

     Відповідно до Положения про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у КЗВО ЛОР «Львівська медична акалемія імені Андрея Крупинського» викладачі кафедри лабораторної медицини:  к. пед. н. Любінська О.І., викладачі Менів Н.П. та Двулят-Лешневська І.С., завідувач кафедри Федорович У.М. приймають участь як слухачі у вебінарах. 

    Вебінар – це технологія, що забезпечує проведення інтерактивних навчальних заходів у синхронному режимі і надає інструменти для дистанційної колаборативної роботи учасників. 

    Швидкий розвиток нового штаму коронавірусу під назвою “Омікрон” потребує додаткової наукової інформації для викладачів. А тому викладачі кафедри лабораторної медицини були слухачами вебінару що проводить освітньо-інформаційна платформа “Аксемедін” на тему:  “Цитокіновий шторм під час  COVOD-19. Увага на штам “Дельта+”. 

    Провели вебінар в онлай режимі 11 грудня 2021 року доктор Тарас Жиравецький – радник мера міста Львова з медичних питань та Алла Волоха – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.П. Шупика.

    Учасники у форматі дискусії задавали питання в чаті та отримували ґрунтовні та фахові відповіді.  Дуже цікавим було обговорення діагностики, а саме – розповідь про значення імуноглобулінів, С-реактивний білок, про розвиток цитокінового шторму, про необхідні додаткові обстеження, лікування різного мікробного походження пневмоній, зокрема COVID-19 тощо. Висловлюємо щиру подяку за фахову наукову інформацію.