Цубанова Наталя Анатоліївна

Цубанова Наталя Анатоліївна

доктор фармацевтичних наук, професор

Освіта

Закінчила фармацевтичний факультет Української фармацевтичної академії (1996), магістратуру за спеціальністю «Фармакологія» (1998) та аспірантуру (2003), магістратуру за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2020). З 1996 року працює в НФаУ: старший лаборант (1996) кафедри клінічної фармації; молодший науковий співробітник (1998) Центральної науково-дослідної лабораторії; доцент (2005–2009) кафедри фармакотерапії; доцент (2009), професор (2014-2019) кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ, з 2019  професор кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ.

З серпня 2022 року за сумісництвом професор кафедри фармації Львівської медичної академії ім. А. Крупницького

Сфера наукових досліджень

Доклінічні фармакологічні дослідження БАР з органотропною активністю (флебопротекторна, психотропна, нефропротекторна, кардіопротекторна, гепатопротекторна), флебопротекторних ЛП з антиоксидантним механізмом веноконстрикторної дії. Дослідження парадонтопротекторних лікарських засобів.

Автор та співавтор  понад 340 наукових публікації.

Під керівництвом проф. Цубанової Н. А. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 «Фармація (22 – Охорона здоров’я) Журенко Д. С. за темою «Дослідження фармакологічної активності нового комбінованого гелю, що містить екстракти Аloe arborescens та Cortex Quercus» (2021).

Керує виконанням дисертаційних робот:

 • Трутаєвої Л. М.  за темою «Вивчення гепатопротекторної дії полікомпонентного засобу Панкрео-Плант за умов патологій печінки різного генезу»,
 • Застрижної М. Л. «Дослідження ангіопротекторної дії екстракту трави Saponaria officinalis»,
 • Галевич Г.Б. «Вивчення впливу екстракту трави Tagétes erécta на  експериментальні коморбідні стани із ураженням печінки»

Громадська діяльність. Член координаційної ради та виконуючий обов’язки національного тренера у соціальному проекті, запровадженому Міністерством охорони здоров’я України, для фармацевтів, провізорів, медичних працівників та населення з питань планування сім`ї та репродуктивного здоров’я у рамках проекту «Разом до здоров’я», Міжнародного центру доказової медицини, Державного університету Східного Тенессі, США, провела понад 50 інтерактивних тренінгів для фахівців фармацевтичної галузі (2007-2011).

Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності «Фармакологія» (НФаУ) та член апробаційної комісії зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія» (НФаУ). Член спеціалізованих разових рад  зі спеціальності «Фармакологія» (НФаУ).

Рецензент іноземних наукових видань, що індексується в бібліографічній базі SCOPUS:

 • Journal of Pharmaceutical Research International
 • Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Science
 • Pharmacia

Публікації

 1. TsubanovaA., Zhurenko D.S., Sakharova T.S. Investigation of the toxicological profile of the new gel, which contains an extract of the Oak Bark and Aloe Extract. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2018. №1 (11) Р.21-25. (SCOPUS).
 2. Цубанова Н.А. Гиперпролактинемия и гипопрогестеронемия. Пути оптимизации фармакотерапии. Reproductive health. Eastern Europe. Vol.8, №4. P. 618-631.
 3. Цубанова Н. А., Чернявски Э.С. Инновационные технологии в фармакокоррекции железодефицитных состояний. International Journal of Endocrinology. Vol.15, № 1. Р.86-95. http://www.mif-ua.com/archive/article/47345.
 4. Tsubanova N.A. Zhurenko D.S. A pharmacodynamic study of a new gel containing an extract of Aloe vera an extract of oak bark for potential treatment of periodontal disease. Czech And Slovak Pharmacy. 2020. Vol. 69. P.143-148/ (SCOPUS) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32972158/.
 5. А. Kotvitska, N.Tsubanova, N.Kononenko, V. Zhurenko. Problem of antibioticorezistence in applicable aspects of ecopharmacy. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science» №1 (29)2021. P.4-9.  (SCOPUShttp://journals.uran.ua/sr_pharm/article/view/225220.
 6. Tsubanova N, Trutaieva L. Antioxidant and anticytolytic action as the basis of the Pancreo-Plant® hepatoprotective effect in acute liver ischemia. Ceska Slov Farm. 2021 Summer; 70(3): 102-108. English. PMID: 34418947. (SCOPUS)   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34418947/ https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-and-slovak-pharmacy/2021-3-10/antioxidant-and-anticytolytic-action-as-the-basis-of-the-pancreo-plant-hepatoprotective-effect-in-acute-liver-ischemia-127906.
 7. Tsubanova N., Trutaieva L. Influens of the herbal remedy pancreo-plant on conditions of acute toxic hepatitis on the functional activity of the liver and peroxidation processes PharmacologyOnline, 2021, 2, pp. 25–34/ (SCOPUS)https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol2/PhOL_2021_2_A004_Tsubanova.pdf.
 8. Tsubanova N.A., Kovpak A.V.,Zamorskyi I.I. Study of possible sex  features of Ramipril and candesartan treatment under experimental arterial hypertension in rats Slov. Farm. 2022 №71: 116-120.  Scopus, Q3.
 9. A. Kotvitska, N. A. Tsubanova, N. M. Kononenko Formation and development perspectives of eco-pharmacy. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(2):521-531. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2613883 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6757.
 10. Цубанова Н. А., Чернявски Э.С. Инновационные технологии в фармакокоррекции железодефицитных состояний. International Journal of Endocrinology. Vol.15 № 1. Р.86-95.
 11. Цубанова Н.А., Барская А.В., Цубанова Э.С. Клиническая эффективность препаратов на основе лекарственного растительного сырьяв терапии мочекаменной болезни. Семейная медицина.- 2019.- № 1 (81). Р.80-87.
 12. Цубанова Н.А. Пути оптимизации применения назальных деконгестантов: повышение эффективности и улучшение переносимости. Здоров’я України.  №19 (488). С.28-29.
 13. Цубанова Н.А., Чернявски Э.С. Клинико-фармакологический портрет инновационного комбинированного средства «Пробиз Иммуно». Мистецтво лікування. 2020. № 9 (175). С. 71-77.
 14. Цубанова Н.А., Чернявски Э.С. Катарально-респираторный синдром: фармакологческое обоснование применения Бриомосс. Современная фармация. 2021.- февраль 32.- С.44-50. https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=plakhotnycha.pharmacy&d=modern_pharmacy_2021_02_web.
 15. Цубанова Н.А. Баланс в достижении цели: красота и здоровье женщины глазами фармаколога. Здоровье Украины. 2021. № 5. С.17-18.  https://health-ua.com/multimedia/ userfiles/files/2021/Akush_5_2021/Akysh_5_2021_st16-17.pdf.