Cтворено сайт для популяризації української науки

Для популяризації української науки створено платформу «Вільна Наука». Наукові інститути та установи можуть із легкістю розповідати про відкриття та публікувати релізи, а журналісти – підтримувати контакт із представниками наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості.
❗️ Метою проєкту є створення нових можливостей для:
📌 учених (щодо популяризації результатів);
📌 журналістів (щодо уточнення результатів і перевірки трактувань наукових доробків українських вчених);
📌 українських і міжнародних інвесторів (для ознайомлення з практичними доробками вчених).
У межах платформи відкрита реєстрація для учених і журналістів. Читачі можуть знайомитися з контентом без попередньої реєстрації.