COVID-19: зміни гематологічних показників та патоморфологія органів

26.03.2021 року відбувся онлайн науковий семінар на тему: «COVID-19: зміни гематологічних показників та патоморфологія органів»,  підготовлений викладачами кафедри Лабораторної медицини. 

Викладачі Двулят-Лешневська І.С. та Любінська О.І. представили результати анкетування студентів спеціальностей 224 Технології медичної діагностики та лікування і 223 Медсестринство, які стосувалися обізнаності респондентів щодо загальних питань поширення коронавірусної інфекції, засобів профілактики, ефективності вакцинування та знань щодо змін показників крові (біохімічного дослідження, ЗАК) при COVID-19. У другій частині доповіді було висвітлено основні зміни гематологічних показників при коронавірусній хворобі, зокрема у загальному аналізі крові (кількості еритроцитів, лейкоцитів, лейкоцитарної формули та тромбоцитів) у залежності від тяжкості перебігу COVID-19. Детально розглянуто механізми виникнення лімфоцитопенії та тромбоцитопенії при даній патології.

Викладач Древко І.В. представила онлайн мультимедійну доповідь на тему: «Патоморфологічні зміни при COVID-19». Викладач продемонструвала макро- та мікроскопічні особливості патологічних процесів при коронавірусній хворобі у дихальній системі, тканинах головного мозку, нирках, печінці, травному каналі, ендокринних органах. Розглянуто закономірності пошкодження внутрішніх органів і систем організму, які зумовлені особливою властивістю віруса – тропністю до ендотелію судин і присутністю на великій кількості типів клітин рецепторів АПФ-2 і CD-147, що призводить до поліорганної патології.