Чухрай Ірина Любомирівна

Чухрай Ірина Любомирівна

кандидат фармацевтичних наук

Освіта:

У 1994 році закінчила фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Опубліковано 58 наукових та навчально-методичних праць, з них – 16 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз, у т.ч. 3 – до бази Scopus, видано інформаційний лист та отримано авторське право на твір. Співавтор підручника та 4 навчальних посібників

Сфера наукових досліджень: медичні імунобіологічні препарати, менеджмент та маркетинг у фармації

Публікації:

 1. Терещук С.І. Новикевич А.М., Чухрай І.Л. Система бухгалтерського обліку в аптеках: навч. посіб. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 280 с.
 2. Практикум з організації та економіки фармації: навч. посібник для вищих навч.закл. / Б.П. Громовик, С.І. Терещук, О.Л. Гром та ін. Вінниця: Нова книга, 2004. 448 с.
 3. Громовик Б.П., Терещук С.І., Чухрай І.Л. Організація та економіка фармації / за ред. проф. Б.П. Громовика та доц. С.І. Терещук. Вінниця: Нова книга, 2009. 816 с.
 4. Гром О.Л., Чухрай І.Л., Холєвка Д.П. Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для фармакотерапії кишкових дисбіозів в Україні та Польщі. Фармацевтичний часопис. 2011. № 4. С. 82-85.
 5. Чухрай І.Л., Грушковська Д.Т. Аналіз динаміки арсеналу препаратів для лікування кишкових дисбіозів, включених в Державний формуляр лікарських засобів України. Український медичний альманах. 2011. № 14 (6). С. 220-221.
 6. Городецька І.Я., Чухрай І.Л. Проблемні питання позиціонування дієтичних добавок з пробіотиками на вітчизняному фармацевтичному ринку. Український медичний альманах. 2012. № 15 (5). С. 63-65.
 7. Городецька І.Я., Чухрай І.Л., Марків І.М. Дослідження фармацевтичного сегменту ринку спеціальних харчових продуктів мікробіологічного походження. Український медичний альманах. 2012. № 15 (6). С. 36-3
 8. Чухрай І.Л., Рожанська О.І. Моніторинг вітчизняного ринку ферментних лікарських засобів. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2013. № 3. С.141-144.
 9. Чухрай І.Л. Фармацевтичні аспекти застосування лікарських засобів для лікування та профілактики кишкових дисбіозів. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні: колективна монографія, за наук.ред. Б.П.Громовика. м. Львів: Ліга-Прес, 2014. С. 251-267.
 10. Чухрай І.Л. Стан та тенденції розвитку фармацевтичного ринку пробіотиків в Україні. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні: колективна монографія (випуск другий), за наук. ред. Б.П. Громовика; Львів: Ліга-Прес, 2017. С. 118-21.
 11. Чухрай И.Л. Изучение осведомленности студентов фармацевтического факультета о пробиотиках. Наука и инновация. Душанбе. 2018 № 2. С. 65-70.
 12. Chukhray I., Bilushchak H., Kolyasa L., Tokar O., Datsko A. Expert evaluation of consumer properties of probiotics marketed in Ukraine. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. 2018. № 31(2). С. 76-80.
 13. Чухрай І.Л. Пробіотики з позиції доказової медицини. Фармацевтичний часопис. 2019. № 51 (3). С. 102-110.
 14. Чухрай І.Л. Пробіотики з позиції доказової медицини. Фармацевтичний часопис. 2019. № 51(3). С.102-110.
 15. Чухрай І.Л., Дацко А.Й. Методика формування аптечного асортименту пробіотиків на основі експертного вивчення їх споживчих властивостей. Інформаційний лист № 58-2020. Київ: Укрмедпатентінформ, 2020. 3 с.
 16. Ханик Н.Л., Громовик Б.П., Чухрай І.Л., Білущак Г.І. Аналіз доступності інтраназальних кортикостероїдів на регіональному ринку. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2021. № 1 (65). С. 67-73. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.21.6.
 17. Чухрай І.Л., Шунькіна С.Є. Аналіз асиметрії інформації інструкцій для медичного застосування на прикладі Ентеролу. Фармацевтичний журнал. 2021. Т. 76, № 5. С.94-101. Doi.org/10.32352/0367-3057.5.21.10.
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106184 Комп’ютерна програма “Probiotics” (2021).
 19. Городецька І.Я., Чухрай І.Л. Стан організації відпуску ліків з аптеки: погляд фармацевтичних фахівців. Фармацевтичний часопис. 2021. № 3. С.50-56. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2021.3.12433.
 20. Корнієнко О.М., Громовик Б.П., Левицька О.Р., Чухрай І.Л., Степанюк В. Ситуативний аналіз особливостей фармацевтичного забезпечення мешканців Львівщини. Анали Мечниковського Інституту. 2022. № 1. С.90- DOI: 10.5281/zenodo.635014810.5281/zenodo.6350148
 21. Shunkina S., Chukhray I. The use of opioid analgesics in palliative care in Ukraine: changes in legislation and availability. Palliative Medicine in Practice. 2022. Vol. 16, no. 2. P.93-102. DOI: 10.5603/PMPI.2022.0004.
 22. Horodetska, I., Levytska, O., Chukhray, I., Korniyenko, O., Bilushchak, H. Research on the use of motivational tools in the practical activity of pharmaceutical specialists. Sciencerise: Pharmaceutical Science. 2022. № 3(37). P. 19- Https://doi.org/10.15587/2519-4852.2022.259784.
 23. Громовик Б.П., Левицька О.Р., Чухрай І.Л., Бобко М.В. Практикум з фармацевтичного маркетингу: навчальний посібник для викладачів; за ред. Б. П. Громовика. Львів: Простір-М, 2022. 179 с.