Чайковська Ганна Степанівна

Чайковська Ганна Степанівна

Старший викладач

Освіта:

У 1979 році закінчила з відзнакою Львівський державний медичний  інститут за спеціальністю «Педіатрія».

У 1981 році закінчила клінічну ординатуру спеціальності «Педіатрія».

З 2006 року працюю у «Львівській медичній академії ім.. А. Крупинського».

Сфера наукових досліджень:

Малі та «модельні» природжені вади розвитку, як прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини, у дітей з екопатологією та епігенетичні фактори особливостей її перебігу.

Епігенетичні чинники екозалежних гастроентеропатій у дітей.

Автор 12 публікацій.

Публікації:

 1. Кеч Н. Р., Чайковська Г. C.  Лук’яненко Н. С., Дробчак  М.І   «Вивчення стану  імунологічно-адаптаційних можливостей організму дітей із екологічно забруднених регіонів». Тези на науково-практичну конференцію «Імуногенетика та імунозалежні  репродуктивні втрати», присвячену до 60-річчя Ю.Й. Гаврилюка. С. 84-86.
 2. Чайковська Г.С. «Віхи творчої долі д.мед.н. Гаврилюка Ю.Й.» Імуногенетика та імунозалежні репродуктивні втрати (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною  участю до 60-річчя від дня народження д.мед.н., професора Юрія Йосифовича Гаврилюка (1960-2000) –Львів:В-во «НеоДрук». – 2020. – с. 8-10.
 3. Чоп’як В., Чайковська Г.С. «Професор Юрій Гаврилюк: віхи життя та    творчої долі». «Медичні науки: Праці наукового товариства ім. Шевченка». Том 62, № 2, 2020.С. 99-103.DOI: 10.25040/ntsh2020.02.11
 4. Кеч Н.Р., Лук’яненко Н.С., Чайковська Г.С., Личковська О.Л., Кулачковська І.Ю., Гнатейко З.О. Екозалежна остеопенія як прояв екопатології у дітей.Acta Medica Leopoliensia, 2021, № 1, С. 23-27.  DOI: https://doi.org/10.25040/aml2021.1- 2.030
 5. Чайковська Г.С. «Non-differentiated connective tissue dysplasia in the  formation of gastropathies in children under the action of genotoxic factors of a  polluted environment»  ХХХ міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія суспільства та науки:  проблеми та перспективи», Лондон, Англія, 15-18 червня 2021, С. 245-247
 6. Чайковська Г.С. «Гематологічні показники крові, як інтегральні маркери  адаптаційних можливостей організму дітей, які проживають в районах екологічного забруднення» матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та завдання  сучасності та підходи до їх  вирішення», 2-5 березня 2021, Токіо, Японія, С. 117-120.
 7. Chaykovska H., Kuksenko I., Potsyurko N. “State of immunoadaptive capabilities of children, living in polluted areas by genotoxic factors” матеріали УІ міжнародної науково-практичної  конференції «Інноваційні технології в науці і практиці», 26-29 жовтня 2021 р., м. Хайфа, Ізраїль. с. 162-163
 8. Чайковська Г.С, Єзерська О. Я. Генетичні синдроми з стоматологічними проявами   ротової  порожнини у  дітей при захворюваннях травної системи. Collective monograph “Scientific foundations of pedagogy and education”,  Boston, USA.  ISBN 979-8-88722-620-0, DOI 10.46299/ISG/2022.MONO.PED.3 С. 184-197.
 9. Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Чайковська Г.С., Дробчак  М.І. Діагностика та лікування екозалежного зобу у дітей. VI international scientific and practical conference “Innovations technologies in science and  practice”, Haifa, Israel, 15-18.02.2022. Р. 218-220.  DOI: 10.46299/ISG.2022.I.VI.
 10. Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Осадчук З.В., Чайковська   Г.С. Особливості перебігу мультисистемного запального синдрому у дітей  з COVID-19. XVII міжнародна науково-практична конференція   “Multidisciplinary academic notes. Theory,methodology and practise»,  3-6 травня 2022, Чехія.
 11. Чайковська Г.С., Солонько Г. М., Єзерська О.В. « Стоматологічні прояви генетичних  синдромів у дітей» VIII international scientific and practical  conference “Integration of scientific and modern ideas into practice”. November    15-18, 2022. Stockholm, Sweden ISBN 979-8-88831-926-0. DOI 10.46299/ ISG.2022.2.8
 12. Чайковська Г.С., Солонько Г. М., Гельнер Н.В. «Стан зубів у дітей з  генетичними  синдромами при патології травної системи» IX International  scientific and practical conference. “Study of world opinion  regarding the development in science”. November 22-25, 2022. Prague, Czech Republic.  ISBN 979-8-88831-927-7. DOI 10.46299/ISG.2022.2.9