Бензель Леонід Васильович

Бензель Леонід Васильович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Освіта:

У 1979 р. закінчив Львівський державний медичний інститутПісля закінчення аспірантури очного навчання при кафедрі фармакогнозії у 1983 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності «Фармацевтична хімія та фармакогнозія».

Професійна діяльність:

Доцент кафедри фармакогнозії і ботаніки (1992-2018 рр.), заступник декана по роботі з іноземними студентами (1992-1998рр.), заступник декана фармацевтичного факультету з наукової роботи (2000-2014 рр.) ЛНМУ ім. Данила Галицького. З 2000 р. працював за сумісництвом викладачем, доцентом кафедри клінічного медсестринства, а з 2019 р. працюю доцентом кафедри фармакології ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”.

Автор  415 наукових і навчально-методичних робіт, з них 9 монографій, 22 навчальних посібники (13 рекомендовано ЦМК МОН і МОЗ України, Вченою радою університету), 6 авторських свідоцтв, 52 патенти України, 17 методичних рекомендацій і вказівок, 13 інформаційних листів та 7 галузевих нововведень МОЗ України. 

Підготував 3 кандидатів фармацевтичних наук, 15 магістрів фармації і понад 70 дипломників.

Сфера наукових досліджень:

Фармакогностичне вивчення лікарських рослин та лікарської рослинної сировини, що містять полісахариди, серцеві глікозиди, алкалоїди, фенольні сполуки та створення на їх основі нових лікарських засобів і біологічно активних добавок. 

Публікації:

  1. Бензель Л.В., Олійник П.В., Грицик А.Р., Долинська О.М. Лікування соками рослин: Посібник-фітодовідник. – Івано-Франківськ: Вид. ІФДМА, 2003. – 180 с.
  2. Бензель Л.В., Дармограй Р.Є., Олійник П.В., Бензель І.Л. Лікарські рослини і фітотерапія (фітотерапевтична рецептура): навч. посібник. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 400 с.
  3. Вплив ліофілізату водного екстракту Bergenia crassifolia на печінку щурів на фоні її хронічного пошкодження тетрахлорметаном / І.Л. Бензель, І.М. Гаврилюк, Л.В. Бензель [та ін.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 100-103.
  4. Методи фармакогнозії. Визначення тотожності лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп. Приймання лікарської рослинної сировини. Навчально-методичний посібник (видання 2-е, розширене, доповнене) / А.Р. Грицик, В.М. Водославський, І.Л. Бензель, Л.В. Бензель, Л.М. Грицик. – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2018. – 232 с.
  5. Патент 119824 Україна, МПК A61J 3/00 A61K 6/00 A61P 37/00. Засіб з протизапальною активністю у формі плівки, що містить сухий екстракт трави герані болотної / Р.М.Федін, М.Ю. Хаврона, І.Л. Бензель, Л.В. Бензель, О.Р. Піняжко; заявник і патентовласник Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького. – № u201703772; заяв. 18.04.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19. – 3 с.
  6. Obtaining of Geranium sanguineum phytoextracts and study of their anti-microbial properties /  I. L. Benzel, O. I. Hordiienko, T. A. Hroshovyi, L. V. Benzel, O. V. Pokryshko //  International Journal of Green Pharmacy. – 2018. – Vol. 12. – № 2. – P.142-147.
  7. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує серцеві глікозиди (кардіостероїди). Навчально-методичний посібник / А.Р.Грицик, І.Л.Бензель, О.А.Струк, Л.В.Бензель, Л.М.Грицик. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2017. – 88 с.
  8.