Баранюк Тетяна Борисівна

Баранюк Тетяна Борисівна (Baraniuk T.B.)

Науковий керівник: канд. іст. н. Лозинська С.О.

Тема: «Механізми впровадження новацій у сфері надання медичних послуг населенню в Україні».

У магістерській роботі розглянуто розробки основних підходів щодо системного впровадження ефективних і безпечних для пацієнтів сучасних інноваційних технологій у практиці закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу. Аналізуються теоретичні основи реалізації соціальних проектів інноваційних перетворень у сфері медицини. Розкривається зміст цільових програм розвитку надання медичних послуг в ринкових умовах. Обґрунтовані напрями вдосконалення інструментарію державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. У роботі знайшли відображення авторські рекомендації у подоланні перешкод і ризиків по забезпеченню впровадження новацій.