Багрій Ірина Іванівна

Багрій Ірина Іванівна (Bahrii I.І.)

Науковий керівник: канд. н. держ. упр. Дуб Н.Є.

Тема: «Менеджмент в медсестринстві як складова системи охорони здоров’я України».

У магістерській роботі розкривається суть менеджменту в медсестринстві, як складової системи охорони здоров’я. Подано теоретичні підходи до уточнення окремих дефініцій, які утворюють понятійно-категорійний апарат менеджменту в медсестринстві. Проаналізовано нормативно-правову базу управління медсестринства в Україні та розроблено пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правової основи управління в медсестринстві як складової системи охорони здоров’я країни. Обгрунтувано перспективи впровадження інноваційних управлінських підходів в галузі медсестринства.