Андрушкевич Ірина Василівна

Андрушкевич Ірина Василівна (Andrushkevich I.V)

Науковий керівник: канд. мед. н. Ліщук Р.М.

Тема: «Зловживання психоактивними речовинами, як симптом професійного/ емоційного вигорання медичних сестер».

У роботі здійснено огляд робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників із проблеми емоційного/професійного вигорання та зловживання психоактивними речовинами. Проаналізовано синдром «емоційного вигорання», розглянуто основні симптоми та чинники, що призводять до його виникнення. Описано теорії виникнення, фактори, механізми, симптоми і чинники які спричиняють зростання вживань психоактивних речовин (ПАР) на робочому місці, та проведено аналіз нормативно-правової бази та рівень вживання психоактивних речовин в Україні та за кордоном. Здійснено тестування медичних сестер Львівщини стандартизованими методиками та з’ясовано, взаємозв’язок між емоційним/професійним вигоранням і зловживанням психоактивними речовинами, зокрема алкоголем.