Актуальні аспекти діяльності лабораторій в умовах реформування медичної галузі

     15 червня 2021 року викладачі кафедри лабораторної медицини ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського” в рамках медичної виставки “Галмед” в Палаці мистецтв прийняли участь в науково-практичній конференції “Актуальні аспекти діяльності лабораторій в умовах реформування медичної галузі. Складові забезпечення якості лабораторних послуг”. Організовано конференцію експертом ДОЗ ЛОДА з лабораторної діагностики Ромою Федорівною Блажівською

    Заслухано виступи:

    – Максимюк Г.В. – д.б.н. професора кафедри клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького  з доповіддю “Стандартизація повідомлень лабораторією критичних результатів тестів”;

    – Ястремської  О.О. – к.мед.н., доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького та Лебедь Г.Б. – к.б.н., доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького  з доповіддю “Лабораторна діагностика і медична реформа”;

    – Кость А.С. – к.б.н., доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького з доповіддю “Сучасні можливості автоматизованих систем цитологічного аналізу”;

     – Шерстюк О.В. – к.т.н., заступника директора ТОВ МК “Квертімед-Україна” з доповіддю “Теорія та практика: методи та особливості вимірювання електролітів крові”;

     – Мельник О.О. – к.біол.н., компанія “Лабікс”, м. Київ з доповіддю “Лабораторна діагностика невідкладних станів з позиції доказової медицини”;

     – Половкович С. – доктора хімічних наук, доцента НУ “Львівська політехніка”, спеціаліста з продукції ТОВ “Діамеб” з доповіддю “Преаналітичний етап у біохімічних, гематологічних, дослідженнях та визначенні параметрів гемостазу. Основні питання та відповіді”;

     – Косинська Т. – провідного консультанта компанії “Terral.ab” з доповіддю “Як швидко впровадити ЛІС та хто має цим займатися?”;

    – Горинь Т. – керівника відділу маркетингу та продажів з доповіддю “Партнерська програма від MedBay”.