Адамович Олена Олександрівна

Адамович Олена Олександрівна

кандидат медичних наук.

Освіта:

ЛНМУ імені Данила Галицького; 2012 р.

Внутрішні хвороби; Лікар терапевт.

Спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія

Дисертаційна робота на тему: «Морфо-антропометричні особливості шийного відділу хребта в осіб юнацького віку прикарпатського регіону».

Сфера наукових досліджень

Морфо – антропометричні особливості шийного відділу хребта в осіб юнацького віку.  Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету  та тривалого опіоїдного впливу.

Публікації:

 1. Патент 118534 Україна, МПК А 61 В 6/03. Спосіб раннього виявлення ризику розвитку остеохондрозу шийного відділу хребта в осіб юнацького віку / Адамович О. О., Кривко Ю. Я., Сохан П. Л.; патентовласник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. № u2017 02320; заявл. 13.03.17; опубл. 10.08.17, Бюл. № 15.
 2. Адамович О.О. Телемедицина як інструмент оптимізації та удосконалення способів надання медичної допомоги населенню Друк. //Буковинський медичний вісник. 2023. Т. 27, № 1 (105) С.73-78/ /Адамович О.О., Коцаренко М. В., Адамович О. П.
 3. Адамович О.О. Особливості вікової динаміки мікроструктури молочних залоз//«Morphologia» 2023, Том 17, № 2 Дніпро. C.5-11./Адамович О.О.,Челпанова І.В., Пальтов Є.В., Сопнєва Н.Б., Поліянц А.В.
 4. Адамович О. О. Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету, та тривалого опіоїдного впливу // Український радіологічний та онкологічний журналSport 2022. Т. ХХХ, № 1. С. 39-47. /Адамович О.О., Сафонов А.С., Кривецький В.В., Кордіяк О.Й., Согуйко Р.Р., Пальтов Є.В., Коцаренко М.В.
 5. Адамович О.О. Використання сучасної інформаційної бази при прийнятті оптимальних рішень в закладах охорони здоров’я для удосконалення способів надання якісної медичної допомоги населенню. Монографія / О.О. Адамович // Львів-2022 .- 77с.
 6. Монографія «Морфо-антро-пометричні особливості шийного відділу хребта в осіб юнацького віку Прикарпатського регіону». Друк. Львів – 2021./ 86 с. // Адамович О.О., Кривко Ю.Я.
 7. «Анатомія людини». Друк. Вінниця – 2021.// 400 с. / Матешук – Вацеба Л.Р., Вільхова І.В., Бекесевич А.М., Підвальна У.Є. . Фік В.Б., Борис Р.Я.,  Галюк У.М . Кирик Х.А.,  Кордис Б.Д., Мота О.М., Пальтов Є.В., Покотило П.Б., Савка І.І., Танчин І.А., Адамович О.О., Блищак Н.Б., Криницький Р.П., Цитовський М.Н., Гресько Н.І., Логаш М.В.,  Подолюк М.В.,  Содомора О.О., Гнідик Ю.В., Михалевич М.М., Сушко Ю.І., Дмитрів Г.М., Зінько А.В., Ковалишин О.А. , Джалілова Е.А., Беседіна А.С.
 8. Адамович О.О. Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету, та тривалого опіоїдного впливу / Адамович О.О., Сопнєва Н.Б. // Матеріали I Міжнародної науково-практична конференції PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD, 5-7.10.2022 Бостон, США. – 2022. – С. 71-74.
 9. -Адамович О.О. Аналіз ступенів ризику наявності новоутворів у молочних залозах жінок зрілого і літнього віку за даними скринінгової мамографії / Адамович О.О., Василів М.А.Л., Масна З.З. // Український журнал медицини, біології та спорту. Т.7,№5(39), – 2022 – С. 65-68.
 10. O. Adamovych. SCREENING MAMMOGRAPHY POSSIBILITIES REGARDING THE DETECTION OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE DIFFERENT STRUCTURAL TYPES OF MAMMARY GLANDS IN WOMEN OF MATURE AND OLD AGE / О.O. Adamovych, Z.Z. Masna, M.A.L. Vasyliv, N.V. Savran, N.B. Sopneva // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». Дніпро 9-11 листопада 2022 р. – 2022. – С. 12
 11. Адамович О.О. Можливості скринінгової мамографії щодо виявлення патологічних змін у молочних залозах різних структурних типів у жінок зрілого і літнього віку / Адамович О.О., Масна З.З., Василів М.А.Л., Савран Н.В., Сопнєва Н.Б. // Morphologia 2022 Т.16 №3, Дніпро. – 2022. – С. 23-28
 12. Adamovych Olena FEATURES OF DETECTING THE FREQUENCY OF UNILATERAL AND BILATERAL CHANGES IN MAMMARY GLANDS OF MATURE WOMEN ACCORDING TO THE RESULTS OF SCREENING MAMMOGRAPHY / Adamovych Olena, Varsik Dadayan, Poliiants Artur. // V Міжнародна науково-практична конференція “Concepts and use of technologies in practice”. November 28-30, 2022 London, Great Britan – 2022 – С. 124-127.
 13. Адамович О. О. Варіабельність кутів з’єднання хребтових артерій та біфуркації основної артерії за даними магнітно-резонансної томографії// «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects» Proceedings of XII international scientific and practical conference May 22-24 2022. Berlin-2022 С. 91-93./ Адамович О.О., Бачун А.О., Адамович О.П., Коцаренко М.В.
 14. Adamovych O.O. Yashchenko A.M. Analisis of the frequency of pathologies the cervical spine in adolescents according to computed tomography //Journal of Education, Health and Sport, Vol. 11 № 8 2021. P – 457-462.