Засідання кафедри “ООП усіх спеціальностей”

     24 березня 2023 року проведено засідання кафедри соціально-гуманірарних дисциплін. Спільно переглянуто і обговорено ОПП усіх спеціальностей Академії.Проаналізовано матриці(таблиці). Напрацьовані та сформовані рекомендації для робочих груп у навчальному закладі щодо загальних компетентностей (ЗК), спеціальних (фахових)(СК) та програмних результатів навчання (ПРН) дисциплін закріплених за кафедрою.

засідання