19 січня – засідання кафедри онлайн

    19 січня 2024 року відбулося онлайн засідання кафедри лабораторної медицини. На порядку дня було розглянуто такі питання: затвердження графіків роботи викладачів, графіків взаємних відвідувань занять викладачів кафедри на друге півріччя 2023-2024 навчального року, методичних матеріалів, підготовка до наукового семінару кафедри, інформація НПП для оновлення на сайті кафедри, перегляд освітньо-професійної програми ОПП та пропозиції про призначення керівника робочої (проєктної) групи (гаранта освітньо-професійної програми) та формування робочої (проєктної) групи:  ОПП «Лабораторна діагностика», спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітнього ступеня бакалавр; ОПП «Лабораторна діагностика», спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.

   Завідувач кафедри – Федорович У.М.