Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, фаховий молодший бакалавр І семестр 2023-2024

I ЛД 11

І ЛД 12

ІІ ЛД 11

ІІІ ЛД 12

ІІІ ЛДф 1

 

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, бакалавр І семестр 2023-2024

І ЛД 21

І ЛД 22

ІІ ЛД 21

ІІ ЛД 22

ІІІ ЛД 21

ІV ЛД 21

 

Спеціальність 223 Медсестринство, фаховий молодший бакалавр І семестр 2023-2024

І МС 11

ІІ МС 11

ІІ МСм 12

ІІІ МС 11

ІІІ МС 12

ІV МСф 1

ІV МСф 2

ІІ МСв 11

ІІІ МСв 11

IV МСв11

ІІ АК 11

ІІІ АК 11

IV АКф 1

 

Спеціальність 223 Медсестринство, магістри І семестр 2023-2024

І МС 31

ІІ МС 31