Вітаємо з успішним захистом кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності 223 «Медсестринство» другого (магістерського) рівня. Всі подані роботи були виконані з дотриманням вимог щодо захисту магістерських робіт вищої школи, а студенти-магістри відзначались глибокими знаннями з проблематики дослідження в галузі медсестринства.
     Бажаємо успішного професійного становлення.