Індивідуальна освітня траекторія ‒ шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти

     16 листопада 2022 р., в продовження академічної мобільності викладачів і студентів, відбулася онлайн-лекція: Індивідуальна освітня траекторія ‒ шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти. Докотор фармацевтичних наук, професор Івано-Франківського національного медичного університету Андрій Романович Грицик ознайомив слухачів із видами освіти: формальної, неформальної та інформальної. Приділено увагу дуальному навчанню, як елементу безперервного поєднання теоретичного та практичного складників навчання для формування майбутніх кваліфікованих працівників. Висвітлено досить цікавий підхід до формування індивідуальної освітньої траекторії здобувача освіти з урахуванням його потреб та індивідуальних особливостей. Зреалізувати її можна шляхом вільного вибору вибіркових дисциплін (не менше 25 %).

     Було проаналізовано освітнє середовище Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського. Відзначено наявність нормативної бази для формування індивідуальної освітньої траекторії здобувача освіти. Доступність презентацій вибіркових дисциплін, наявність вибору баз проходження практик в мережах аптек, з якими укладено відповідні угоди про співпрацю, дає можливість кожному здобувачу освіти нашого закладу формувати індивідуальну освітню траекторію, відповідно до його потреб і орієнтації на майбутнє місце праці.

    Доцент кафедри фармації Софія Іванівна Терещук, від імені колективу викладачів та студентів, подякувала професору Андрію Романовичу Грицику за таку змістовну лекцію. Маєм надію на продовження наших зустрічей.