Освітні компоненти, які забезпечує кафедра

 

Нормативні дисципліни:

 1. Гігієна у фармації та екологія
 2. Загальна і неорганічна хімія
 3. Історія фармації
 4. Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка
 5. Клінічна фармакологія з токсикологією
 6. Медична хімія (біонеорганічна хімія, біоорганічна хімія; фізична та колоїдна хімія)
 7. Медичне та фармацевтичне товарознавство
 8. Організація та економіка фармації
 9. Органічна хімія
 10. Органічна хімія з основами біохімії
 11. Основи фармакології та медичної рецептури
 12. Технологія ліків
 13. Фармакогнозія
 14. Фармакологія
 15. Фармакологія та медична рецептура
 16. Фармацевтична ботаніка
 17. Фармацевтична хімія
 18. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 19. Фізична та колоїдна хімія

 

Вибіркові дисципліни:

 1. Біологічна роль елементів життя
 2. Біологічно активні та харчові добавки (БАД)
 3. Біохімічні основи косметології
 4. Біохімія екстремальної медицини
 5. Біохімія фізіологічних і патологічних станів
 6. Вирощування лікарських рослин
 7. Вступ у фармацію
 8. Гомеопатичні лікарські засоби
 9. Дослідження фармацевтичного ринку медичних імунобіологічних препаратів і тест-систем
 10. Екологічна токсикологія
 11. Економічний аналіз діяльності аптек
 12. Етичні проблеми у фармації
 13. Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
 14. Засоби лікувальної косметики
 15. Зв’язок між структурою та дією лікарських засобів
 16. Ідентифікація органічних сполук
 17. Історія медицини та фармації
 18. Медичне та фармацевтичне товарознавство
 19. Метаболізм ксенобіотиків
 20. Метаболізм ліків
 21. Методи органічного синтезу
 22. Механізм фармакологічної активності і токсичності ліків
 23. Невідкладна допомога в аптечних закладах
 24. Основи економіки у фармації
 25. Основи практичної косметології
 26. Основи промислової технології лікарських засобів
 27. Основи системного аналізу
 28. Основи технології косметичних засобів
 29. Основи фармакології
 30. Основи хімічної метрології
 31. Основні процеси й апарати у фармацевтичному виробництві
 32. Природні отрути довкілля
 33. Світова фармацевтична індустрія
 34. Сучасна аналітична лабораторна практика
 35. Сучасні методи досліджень біологічних систем
 36. Сучасні напрямки розробки нових лікувальних засобів
 37. Сучасні проблеми молекулярної біології
 38. Теорії пізнання і фармація
 39. Токсикологічні аспекти фармакотерапії
 40. Фармакотерапія
 41. Фармакотерапія та фармакокінетика
 42. Фармацевтична опіка
 43. Фармацевтична термінологія (латинська мова)
 44. Фармацевтична токсикологія
 45. Фармацевтичні аспекти токсикоманії
 46. Фармацевтичні аспекти фітотерапії
 47. Фізико-хімічні методи аналізу
 48. Фітотерапія
 49. Хімія ліків